לתרומה

פעילות בית הכנסת המרכזי לצפון – השיעורים, התפילות, הפעילות בשכונה ומיזמי החסד – מתאפשרת הודות לשותפות הברוכה של הציבור הרחב. כל תרומה מסייעת לנו להמשיך ולפעול כמוקד לעשייה עבור הקהילה ותושבי השכונה. ניתן לתרום עבור פעילות מסוימת בבית הכנסת, לבחירתכם, וכן להקדיש את התרומה להצלחת או לזכר יקיריכם.

תרומות לבית הכנסת באמצעות העברה בנקאית:
בית הכנסת המרכזי לצפון | בנק הפועלים | סניף לב דיזנגוף (681) | חשבון 227976
לאחר ביצוע העברה נא לשלוח מייל על מנת לקבל קבלה

התרומה בהעברה בנקאית ובאתר האינטרנט מאובטחת ומוכרת לצורכי מס על פי סעיף 46