לתרומה

פעילות בית הכנסת המרכזי לצפון – השיעורים, התפילות, הפעילות בשכונה ומיזמי החסד – מתאפשרת הודות לשותפות הברוכה של הציבור הרחב. כל תרומה מסייעת לנו להמשיך ולפעול כמוקד לעשייה עבור הקהילה ותושבי השכונה. ניתן לתרום עבור פעילות מסוימת בבית הכנסת, לבחירתכם, וכן להקדיש את התרומה להצלחת או לזכר יקיריכם

התרומה מאובטחת ומוכרת לצורכי מס על פי סעיף 46