סיור בבניין
בית הכנסת

בניין בית הכנסת איננו בולט להולך ברחוב בן יהודה ובמבט ראשון הוא נראה שגרתי למדי. אולם אם יצעד אדם מעט בשביל המוביל אל בית הכנסת, יזכה להיחשף לבניין ייחודי והיסטורי, המשלב ישן וחדש ואוצר בתוכו סיפורים רבים. גם השיפוץ המתוכנן של בית הכנסת, שנועד לחזק אותו ולהתאימו לצרכים המשתנים, משמר את הזיכרונות והרגשות הטמונים בו.
הנכנס לאולם בית הכנסת יחוש במהרה את האוירה המיוחדת. רצפת בית הכנסת ומושבי העץ מרמזים על סגנונות נושנים ומעבירים לבאי האולם את רוח המקום, הפועל כמעט תשעים שנה.

במלחמת השחרור רבים מהמתפללים ומבני משפחותיהם לחמו בשדות הקרב, עדות למעורבותו הרבה של ציבור המתפללים בחיי היישוב באותם הימים. בקיר הדרומי, בסמיכות לכניסה לבית הכנסת, הוקם לפני שנים "יד ושם" לנופלי מלחמת השחרור, ובו מונצחים גיבורים מחללי הל"ה, הנופלים בפלוג'ה ובמאבק על הרדאר. וכך מסכם הכיתוב בתחתית לוח ההנצחה: "נשא בגאון את זכר בנינו – גיבורינו שכוננו בדמם את מדינת ישראל".

בתחתית הלוח נוסף שמו של סמ"ר גד נויס, שנפל במלחמת יום כיפור, אשר אביו, אשר נויס, שלחם אף הוא במסגרת הצבא הבריטי בימי מלחמת העולם השנייה, היה מבאי בית הכנסת הקבועים. במרוצת השנים, עם ריבוי הנופלים והנפטרים, נחקקו שמות חללי בית הכנסת וכלל הנפטרים בשיבה טובה על לוחות בקיר הצפוני.

במעלה הקיר המזרחי, מעל ארון הקודש, חלון עגול. בנקודת זמן מסוימת ביום, מאפשר חלון זה תאורה מלאה של כל רחבת אולם בית הכנסת.

הקומה השנייה בבית הכנסת, שנוספה לו בשנות השישים (ובעבר הייתה גזוזטרה פתוחה), משמשת את כולל האברכים. ספרים רבים נמצאים בספריית בית הכנסת, לשימוש האברכים בכולל וללימוד עצמי לציבור הרחב. בכך ממשיכה מסורת לימוד התורה בבית הכנסת, שהחלה בימים שבהם שכנה במקום ישיבת גאוני וולוז'ין בקומה הראשונה.בשבתות ובחגים נערך במקום קידוש עשיר, אליו מגיעים מאות משתתפים ומשתתפות.

בפינת בית הכנסת שוכן חדר ששימש בעבר כגמ"ח. גמ"ח זה תמך בנזקקים מהשכונה החל  משנות השלושים המאוחרות (פליטים אירופה), ובהמשך במשפחות נזקקות מהשכונה.

בבימת בית הכנסת נמצא ספר ייחודי: ספר אזכרות גדול כתוב בכתב יד. הספר מזכיר את  ותיקי מתפללי בית הכנסת, ולצידם מופיעות דמויות המוכרות לנו מההיסטוריה של מדינת ישראל. וכך, לצד גבאים ומתפללים מופיעים בספר בנימין זאב ב"ר יעקב (הלוא הוא הרצל), פרופ' חיים בן עוזר (חיים וייצמן, הנשיא הראשון) ואחרים, כולם בכתב יד מהודר, לצד שמות הוריהם, וזוכים לכבוד ולהוקרה.

המבנה הייחודי של בית הכנסת, שעדויות להתפתחותו ההדרגתית נמצאות בתיק הבניין בעיריית תל אביב־יפו – החל מימי המנדט ועד ימינו אנו – מספר סיפור מיוחד ומפותל. על אדמה שיועדה במקור לגינה ירוקה בשכונה צפונית קטנה בתל אביב הוקם מרכז קהילתי שוקק חיים, תפילות, לימוד ושאיפות, שבו כל קיר וחדר מספרים סיפור – על ימים שהיו, על זיכרונות כואבים ומשמחים, על מציאות חיה וקיימת, על קהילה מתחדשת – וגם על חלומות לעתיד.
שיפוץ בית הכנסת הוא אחד החלומות שלנו. שיפוץ שייקח בחשבון את המטען הרב שנושא בתוכו הבניין, את הזיכרונות, האווירה ורוח בית הכנסת, ולצד זה ידאג  ברגישות לצרכים המשתנים, לחיזוק התשתיות ולהתאמת בניין בית הכנסת, שהוקם בשנות השלושים של המאה העשרים, למאה העשרים ואחת.
אנו קוראים לכם להיות שותפים בהגשמת החלום הזה ולתמוך בשיפוץ המתוכנן של בית הכנסת.